Astronomi Öğretmen Seminerleri (AÖS’ler) ile öğretmenlerimizin astronomi alanındaki bilgi eksikliklerini tamamlayarak kavram yanılgılarını düzeltmek, ayrıca gözlem tecrübesi edinmeleri ile astronomi materyalleri geliştirme becerilerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirme yolunda elbette öğretmenlerin istekleri de dikkate alınarak, öneriler doğrultusunda AÖS’ler düzenlenmektedir. Yıllardır öğretmenlerimizin AÖS gibi bir seminer dizisine ne kadar istekli ve ihtiyaç duydukları ve bu ihtiyacın aynı zamanda nitelikli bir organizasyon, talebi ile de örtüştüğü rahatlıkla gözlenebilmekteydi. Talep ve ihtiyaçların dikkate alınması ile oluşan bu organizasyon geçmişte  yılda bir ya da iki kez yapılırken son iki yıldır AÖS’ler neredeyse her ay başka bir ilde olacak şekilde düzenlenmektedir. Her seminerde öğretmenler tarafından doldurulmuş salonlarda astronomi eğitimi veren eğitmenlerimiz, bilimsel, güncel ve taleplerle örtüşen bilgi ve beceri transferi gerçekleştirmektedir. Burada bir başka nokta ise eğitmenlerimizin öğretmenlere yönelik içten ve iletişime dayalı bir öğrenme ortamı hazırlamalarıdır. Özellikle yemek ve çay/kahve aralarında başlayan sağlıklı diyaloglar etkinliklerin bitişinde eğitmen/öğretmen veya öğretmen/öğretmen arasında paylaşıma dayalı ikili ilişkileri devam ettirme şeklinde yürütülüyor olması AÖS seminerlerinin yaygınlaşmasını sağlamıştır.

2009 Dünya Astronomi Yılı etkinlikleri sırasında Saklıkent/TUG Gökyüzü Gözlem şenliğinde fikri altyapısı oluşturulan,  yıl boyunca planlanan ve hayata geçirilmesi ancak 2011 yılı Ocak ayı, sömestre tatil dönemini bulan Astronomi Öğretmen Seminerlerinin birincisi yaklaşık 7 yıl önce (AÖS-1) adıyla yapılmıştır. Bu tarihten sonra hızla büyüyen AÖS serisi, öğretmenlerin astronomi etkinliklerine ve astronomi içerikli derslere duydukları ihtiyacı gidermesi, başvuru aşamasındaki standart ve basit bir ankete verilen cevapların samimiyeti ve atölye çalışmalarında astronomi materyallerinin hazırlanmasındaki içtenlik ve ilginin yoğunluğu, AÖS’lerin fen alanına katkısına dair somut kanıt olarak kabul edilebilir.

Şimdiye kadar yapılan AÖS’ler:

●2011, AÖS-I. Astronomi Öğretmen Semineri, Antalya,
● 2013, AÖS-2. Astronomi Öğretmen Semineri, Antalya
● 2014, AÖS-3. Astronomi Öğretmen Semineri, Antalya.
● 2015, AÖS-4 Kazdağları Astronomi ve Doğa Eğitimi, Burhaniye-Balıkesir
● 2015, AÖS-5 Işık Kirliliği, ODTÜ, Ankara (1-3 Aralık 2015)
● 2016 AÖS-6: Antalya (26-28 Ocak 2016)
● 2016 AÖS-7: Antalya (28-30 Ocak 2016)
● 2016 AÖS-8 ARSUZ: Bölgesel Buluşma: Arsuz-Hatay
● 2016 AÖS-9: International (AÖS-International)
● 2016 AÖS-10: HATAY Öğretmenler İçin Astronomi Ve Işık Kirliliği Eğitimi
● 2016 AÖS-11:ÇORLU-Ekinoks Çorlu’da Bölgesel Buluşma (23-25 Eylül 2016)
● 2016 AÖS-12-IK: İSTANBUL (23-25 Aralık 2016)
● 2017 AÖS-13:ODTÜ IK (2-3 ŞUBAT 2017)
● 2017 AÖS-14:DÜZCE Uygulamalı Astronomi Eğitimi (2-4 Haziran 2017)
●2017 AÖS-15: CİDE (26-27-28 Ağustos 2017)
●2017 AÖS-16: Nilüfer/Bursa (19-20-21 Ocak 2018)
●2017 AÖS-17: AYVALIK (6-7-8 ekim 2017)
●2017 AÖS-18 : Şanlıurfa (3-4-5 Kasım 2017)
●2017 AÖS-19 : HATAY-2 (1-2-3 Aralık 2017)

(Bunun dışında önümüzdeki aylarda yapılması planlanan AÖS’leri anasayfanın sağ kısmından izleyebilirsiniz.)

Tüm bu AÖS’ler yapıldıktan sonra her biri için bir anket oluşturularak bilimsel çalışmaya taban hazırlanmakta ve aynı zamanda etkinliklerin yenilenmesi sürecinde eleştiriler incelenmektedir.

AÖS’lere başvuru ve kabul edilen katılımcı sayısı tablosu aşağıda görülmektedir.

Fen/Bilim eğitiminde yol almış olmanın ölçüsü bireylerde temel bilimsel süreç becerileri (BSB)
geliştirebilmektir. Öğrencilerle yapılan Astronomi etkinliklerinde acaba BSB geliştirme düzeyi
nasıl değişir?

Başvuru sürecindeki e-anketler yanında katılımcılara yanıtlamaları için verilen ve AÖS sonunda toplanan ek anketlerle elde edilen bilgiler de bizler için önemlidir. Örneğin AÖS-14/Düzce organizasyonunda değerlendirme amaçlı olarak yapılan “son test” niteliğindeki e-anket, beş dereceli likert formatında sorulan 5 farklı sorudan oluşmaktadır. Bu sorularda eğitim faaliyetinin uygulanma sürecine ilişkin değerlendirme ifadeleri yer almakta olup ankete katılan öğretmenlerin  aşağıdaki değerlendirmeleri istenmiştir.

1-Eğitimin Süresi (30 iyi, 20 orta), 2- Eğitimin düzenlendiği tarih, yani zamanlama (26 orta, 22 iyi) 3- Eğitim içeriğinin programın amaçlarına uygunluğu (44 çok iyi, 25 iyi), 4-Eğitim yöntemi ve tekniğinin konuların anlaşılabilmesi açısından uygunluğu (41 çok iyi, 25 iyi) ve 5-Konuların açık, anlaşılır ve katılımcıların seviyesine uygun işlenmesi      (48 çok iyi, 18 iyi) şeklinde değerlendirilmiştir.

Bu yazıdaki bilgi, veri ve grafikler Anadolu Öğretmen Dergisi‘nin 1 ve 2 nolu sayılarından alınmıştır. Dergide bu konunun ayrıntıları ile tartışma izlenebilir.